Τρoμoλαγvεiα Εvαvtiov Επισtήμης: Ο Kαρkivoς, Η Aktιvoβoλiα & Η Kιvηtή Τηλεφωviα

Uncategorized

Η εξέλιξη των φυσικών επιστημών βασίζεται σε αποδείξεις σε αντίθεση με τις κοινωνικές επιστήμες, όπου ένας δεινός ρήτορας μπορεί να επηρεάσει την κοινή γνώμη για την ορθότητα των θέσεών του, έστω και εάν επιστημονικά υπολείπονται.