Master Chef 3: Η σuγkivηση tou Πάvou Ιωαvviδη kαι η απokάλuψη παiktριας για tηv εμπειρiα πou εixε! (Bivtεo)

Uncategorized

Αφορμή για τη συμμετοχή της στο παιχνίδι στάθηκε μια εμπειρία που είχε σχετικά με περιστατικό ρατσισμού που είχε η ίδια!