Ημιkραviες: Autές εivαι oι αιtiες πou πρokαλoύvtαι!

Uncategorized

Τι είναι αυτό που αποφεύγουν οι περισσότεροι πάσχοντες από ημικρανίες επειδή μπορεί να πυροδοτήσει μια κρίση;