Ελέvη Ράvtou: Έtσι έxασε 10 kιλά μέσα σε έξι μήvες!

Uncategorized

Αναφορά στα κιλά της έκανε η Ελένη Ράντου, αλλά και στο πως τα έχασε.